1

Kính chào Huyền môn sĩ, xin hỏi hạn Tam tai là gì? Và có cách nào hóa giải hạn Tâm tai không? Tôi đang có dự định làm nhà nhưng nghe mọi người nói đang gặp Tam tai, không biết có nên xây trong năm nay không hay phải dời qua năm sao?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Thành Luân.

Changed status to publish